GENETIKA SLOUŽÍ VÁM

Magnetické separátory Sofigen 96 plate a Sofigen kombi

Sofigen začal nabízet magnetické separátory. Viz záložka „Výrobky do laboratoří“.

S kým spolupracujeme
Masarykova univerzita CETIEC Jihomoravské Inovační centrum
Sofigen 2013 Copyright, Created by Jakub Michna for Sofigen