GENETIKA SLOUŽÍ VÁM

Úvod

Sofigen, spol. s r.o. je molekulárně biologická firma, která se soustředí na moderní diagnostiku, určení rizik a prevenci rakoviny a vrozených genetických onemocnění. Vyšetření z těchto oblastí nabízíme nejen lékařům a dalším zdravotníkům, nýbrž každému člověku.

Naše společnost je úzce navázána na Středoevropský technologický institut (CEITEC) a Masarykovu univerzitu v Brně a díky tomu disponuje nejmodernějšími prostředky k analýze genetické informace. Vyšetření u nás navíc provádí vynikající odborníci s dlouhodobými zkušenostmi na poli molekulární biologie a medicíny.

S kým spolupracujeme
Masarykova univerzita CETIEC Jihomoravské Inovační centrum
Sofigen 2013 Copyright, Created by Jakub Michna for Sofigen