GENETIKA SLOUŽÍ VÁM

Aktuality

Sofigen-MDS

  • Vytvořeno 02.04.2020 22:39

Náš druhý kit, tentokrát pro diagnostiku myelodysplastického syndromu, byl zaregistrován jako užitný vzor.

Výroba pomůcek do laboratoře na míru

  • Vytvořeno 05.01.2020 22:27

Vyrobíme vám na míru drobnější pomůcky do laboratoří – stojánky, držáky, pomůcky pro pipetování a další.

Magnetické separátory Sofigen 96 plate a Sofigen kombi

  • Vytvořeno 14.08.2018 13:25

Sofigen začal nabízet magnetické separátory. Viz záložka „Výrobky do laboratoří“.

Sofigen-MPN

  • Vytvořeno 02.04.2018 21:19

Náš první diagnostický kit byl uveden na trh. Pro bližší informace navštivte záložku „Naše diagnostické sady“.

JIC voucher

  • Vytvořeno 26.05.2015 20:36

Sofigen obdržel voucher Jihomoravského inovačního centra na podporu analýz pomocí sekvenování nové generace.

Projekt ALKATRAS

  • Vytvořeno 26.05.2015 20:35

Sofigen je členem mezinárodního konsorcia výzkumných institucí, které obdrželo grant H2020-MSCA-ITN-2015 na výzkum maligních lymfomů.

Grant TAČR

  • Vytvořeno 30.08.2014 18:26

Sofigen je členem konsorcia akademických institucí a firem, které dostalo grant Technologické agentury ČR. Díky tomuto grantu můžeme zvýšit počet našich zaměstanců a urychlit vývoj nových diagnostických metod pro onkologii.

Založení společnosti

  • Vytvořeno 13.01.2013 20:07
Společnost Sofigen byla založena v lednu 2013.
S kým spolupracujeme
Masarykova univerzita CETIEC Jihomoravské Inovační centrum
Sofigen 2013 Copyright, Created by Jakub Michna for Sofigen