GENETIKA SLOUŽÍ VÁM

Zajímá Vás, co je to sekvenování lidského genomu? Co by nejen Vám mohlo přinést?

 

Sekvenování lidského geonomu je moderní molekulárně biologická metoda, pomocí níž lze zjistit pořadí nukleotidů (stavebních kamenů) v deoxyribonukleotidové kyselině (DNA). DNA je nositelnou genetické informace.

Sekvenovat lze celou DNA nebo jen některé její části (exom – kódující úseky všech genů; jednotlivé geny nebo skupiny genů).

Sekvenováním lze zjisti odchylky, které mohou být významné pro dědičnost a rozvoj řady onemocnění. Včetně rakoviny.

Naše společnost nabízí a zprostředkovává řadu vyšetření, která jsou založena na metodě sekvenování.

S kým spolupracujeme
Masarykova univerzita CETIEC Jihomoravské Inovační centrum
Sofigen 2013 Copyright, Created by Jakub Michna for Sofigen