GENETIKA SLOUŽÍ VÁM

Grant TAČR

Sofigen je členem konsorcia akademických institucí a firem, které dostalo grant Technologické agentury ČR. Díky tomuto grantu můžeme zvýšit počet našich zaměstanců a urychlit vývoj nových diagnostických metod pro onkologii.

S kým spolupracujeme
Masarykova univerzita CETIEC Jihomoravské Inovační centrum
Sofigen 2013 Copyright, Created by Jakub Michna for Sofigen